Elektroniczna skrzynka podawcza - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

       Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•   Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres prezydialny@lu.policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•   Złożenie dokumentów w godzinach 7.30-15.30 na Biurze Przepustek KWP w Lublinie  przy ul. Narutowicza 73 w Lublinie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
•   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•   Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•   Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.02.2018
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry