Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2021
Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Edyta Naja
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry