Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonuje zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Członkowie zespołu:

do spraw ochrony praw człowieka - podinsp. dr Edyta Naja - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie do spraw Ochrony Praw Człowieka

Kontakt:

telefon - 47 811 4519

adres e-mail: edyta.naja@lu.policja.gov.pl

do spraw dostępności architektonicznej - Renata Gienc - Romanek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt:

telefon - 47 811 4330

adres e-mail: inwestycje@lu.policja.gov.pl

do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno - komunikacyjnej:

mł. insp. Jarosław Kostek -  Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt:

telefon - 47 811 4444

adres e-mail: wlii@lu.policja.gov.pl

podinsp. Renata Laszczka-Rusek - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Kontakt:

telefon - 47 811 4425

adres e-mail: sek.wks@lu.policja.gov.pl

Koordynator do spraw dostępności -  Włodzimierz Pietroń - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Kontakt:

telefon - 47 811 4226

adres e-mail: sek.zast@lu.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data wytworzenia : 29.09.2020
Data publikacji : 29.09.2020
Data modyfikacji : 16.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry