Rok 2021 - Dług publiczny - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dług publiczny

Rok 2021

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku

Według danych na dzień 31 grudnia 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.05.2022
Data publikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry