Rok 2020 - Dług publiczny - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dług publiczny

Rok 2020

Nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku

Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data wytworzenia : 15.02.2021
Data publikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry