Dane teleadresowe - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
ul. NARUTOWICZA 73
20–019 LUBLIN
nr tel. 47 811 5900
 
WYDZIAŁ TRANSPORTU, WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA, WYDZIAŁ KONWOJOWY, ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE
ul. GRENADIERÓW 3
20-331 LUBLIN
 
WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, SEKCJA PSYCHOLOGÓW
ul. PÓŁNOCNA 3
20-064 LUBLIN
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
ul. ZANA 45
20-601 LUBLIN
 
WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
ul. GOSPODARCZA 1B
20-213 LUBLIN
 
WYDZIAŁ DW. Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ
ul. Wyżynna 18,
20-560 Lublin
 
Kontakt

Jednostka/Komórkaorganizacyjna

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Sekretariat
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie

47 811 4224

47 811 1500

sek.kom@lu.policja.gov.pl

Sekretariat
Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

47 811 4342

47 811 1501

sek.1zast@lu.policja.gov.pl

Sekretariat
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

47 811 4226

47 811 1502

sek.zast@lu.policja.gov.pl

Oddział Prewencji Policji
w Lublinie

47 811 4638

47 811 1541

dowodca.opp@lu.policja.gov.pl

Wydział Prewencji

47 811 5685

47 811 1511

wprewencji@lu.policja.gov.pl

Sztab Policji

47 811 4171

47 811 1512

dyzurni@lu.policja.gov.pl

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji
w Lublinie

47 811 4167

47 811 1532

dowodca.spap@lu.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

47 811 4880

47 811 1519

wrd@lu.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy

47 811 4088

47 811 1530

konwojowy@lu.policja.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych

47 811 4991

47 811 1520

wpa@lu.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny

47 811 4411

47 811 1504

wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

47 811 5955

81 535 4552

wwkkwplublin@lu.policja.gov.pl

Laboratorium Kryminalistyczne

47 811 4301

47 811 1509

laboratorium@lu.policja.gov.pl

Wydział do walki z Korupcją

47 811 4353

47 811 1507

korupcja@lu.policja.gov.pl

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

47 811 4428

47 811 1505

pg@lu.policja.gov.pl

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

47 811 4973

47 811 1521

cyberprzestepczosc@lu.policja.gov.pl

Wydział Zaopatrzenia

47 811 4464

47 811 1525

zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

Wydział Transportu

47 811 5756

47 8111526

transport@lu.policja.gov.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

47 811 4330

47 811 1527

inwestycje@lu.policja.gov.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

47 811 4606

47 811 1534

zamowienia@lu.policja.gov.pl

Wydział Łączności i Informatyki

47 811 4444

47 811 1528

wlii@lu.policja.gov.pl

Wydział Kontroli

47 811 4350

47 811 1522

wydzialkontroli@lu.policja.gov.pl

Wydział Kadr i Szkolenia

47 811 5737

47 811 1523

kadry@lu.policja.gov.pl

Wydział Prezydialny

47 811 4425

47 811 1524

sek.prezydialny@lu.policja.gov.pl

Wydział Finansów

47 811 4395

47 811 1503

finanse@lu.policja.gov.pl

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

47 811 4504

47 811 1529

oin@lu.policja.gov.pl

Zespół Prawny

47 811 5116

47 811 1537

zespol.prawny@lu.policja.gov.pl

Zespół Komunikacji Społecznej

47 811 4328

47 811 1535

rzecznik@lu.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

47 811 5558

47 811 1533

sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl

Jednoosobowe stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

47 811 4592

47 811 1538

audyt@lu.policja.gov.pl

Zespół ds. Ochrony  Praw Człowieka

47 811 4519

47 811 1539

prawa.czlowieka@lu.policja.gov.pl

Zespół Ochrony Pracy

47 811 4351

47 811 1536

bhp@lu.policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2020
Data modyfikacji 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Winiarczyk
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek
do góry