Dochody budżetowe 2021 - Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Dochody budżetowe 2021

Plan dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2021 rok

Rozdział 75401

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 2 000,00;

Razem Rozdział 75401: 2 000,00

Rozdział 75404

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 30 000,00;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 110 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 12 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 91 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 62 000,00;

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 118 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 135 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 20 000,00;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 54 000,00;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 13 000,00;

Razem Rozdział 75404: 647 000,00

Rozdział 75405

Paragraf 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” Plan: 1 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 334 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 26 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 5 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 20 000,00;

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 53 000,00;

Paragraf 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 175 000,00;

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 54 000,00;

Razem Rozdział 75405: 680 000,00;

Ogółem Rozdział 75404 i Rozdział 75405: 1 329 000,00.

Realizacja planu dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rozdział 75401:

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 2 000,00; Wpływy: 2 175,00;

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 0,00; Wpływy: 26,77;

Razem rozdział 75401 Plan: 2 000,00; Wpływy: 2 201,77.

Rozdział 75404:

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 30 000,00; Wpływy: 30 602,79;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 110 000,00; Wpływy: 106 650,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 12 000,00; Wpływy: 9 015,25;

Paragraf 0640 – „ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 590,85;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 91 000,00; Wpływy: 91 166,55;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 62 000,00; Wpływy: 73 875,82.

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 118 000,00; Wpływy: 72 335,19;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; „ Plan: 135 000,00; Wpływy: 77 022,36;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 188,22;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 20 000,00; Wpływy: 44 839,38;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 54 000; Wpływy: 85 142,42;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 13 000,00; Wpływy: 7 963,77;

Razem rozdział 75404 – Plan: 647 000,00; Wpływy: 599 392,60.

Rozdział 75405:

Paragraf 0570 - „Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, Plan: 0,00; Wpływy: 3 834,48;

Paragraf 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 0,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00; Wpływy: 3 058,61;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00; Wpływy: 2 303,92;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 334 000,00; Wpływy: 219 038,25;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 26 000,00; Wpływy: 27 165,24;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 5 000,00; Wpływy: 9 783,69;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 20 000,00; Wpływy: 6 369,53;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 53 000,00; Wpływy: 81 545,11;

Paragraf 0950    "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", Plan: 175 000,00, Wpływy: 161 995,04;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 54 000,00; Wpływy: 75 451,20;

Razem rozdział 75405 – Plan: 680 000,00; Wpływy: 590 545,07.

Ogółem Rozdział 75401, 75404 i 75405 - Plan: 1 329 000,00; Wpływy: 1 192 139,44.

Metryczka

Data wytworzenia : 15.02.2021
Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry