Dochody budżetowe 2020 - Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Dochody budżetowe 2020

Plan dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2020 rok

Rozdział 75404

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 30 000,00;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 110 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 76 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 72 000,00;

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 119 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 132 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 1 000,00;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 22 000,00;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 45 000,00;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 13 000,00;

Razem Rozdział 75404: 631 000,00

Rozdział 75405

Paragraf 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” Plan: 1 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 354 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 26 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 16 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 20 000,00;

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 53 000,00;

Paragraf 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 170 000,00;

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 54 000,00;

Razem Rozdział 75405: 706 000,00;

Ogółem Rozdział 75404 i Rozdział 75405: 1 367 000,00.

Realizacja planu dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rozdział 75401:

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 7 000,00; Wpływy: 7 174,44;

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 0,00; Wpływy: 24,00;

Razem rozdział 75401 Plan: 7 000,00; Wpływy: 7 198,44.

Rozdział 75404:

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 30 000,00; Wpływy: 33 478,97;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 110 000,00; Wpływy: 71 150,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00; Wpływy: 10 564,18;

Paragraf 0640 – „ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 844,72;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 76 000,00; Wpływy: 82 952,15;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 72 000,00; Wpływy: 74 170,97.

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 119 000,00; Wpływy: 99 817,59;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; „ Plan: 132 000,00; Wpływy: 48 369,40;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 2 000,00; Wpływy: 1 735,73;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 22 000,00; Wpływy: 18 083,06;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 45 000,00; Wpływy: 49 173,62;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 13 000,00; Wpływy: 13 817,01;

Razem rozdział 75404 – Plan: 632 000,00; Wpływy: 504 157,40.

Rozdział 75405:

Paragraf 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 1 612,22;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 10 000,00; Wpływy: 2 371,24;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00; Wpływy: 1 355,69;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 354 000,00; Wpływy: 190 097,92;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 26 000,00; Wpływy: 26 372,05;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 6 000,00; Wpływy: 1 487,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 20 000,00; Wpływy: 14 014,56;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 53 000,00; Wpływy: 27 349,70

Paragraf 0950    "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", Plan: 170 000,00, Wpływy: 554 718,65;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 54 000,00; Wpływy: 67 731,93;

Razem rozdział 75405 – Plan: 696 000,00; Wpływy: 887 110,96.

Ogółem Rozdział 75401, 75404 i 75405 - Plan: 1 335 000,00; Wpływy: 1 398 466,80.

 

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2020
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry