Dochody budżetowe 2019 - Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Dochody budżetowe 2019

Realizacja planu dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rozdział 75401:

Paragraf 0940 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 0,00; Wpływy: 2 399,55;

Paragraf 0950 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 0,00; Wpływy: 1 047,63

Paragraf 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 0,00; Wpływy: 44,01;

Razem rozdział 75401 Plan: 0,00; Wpływy: 3 491,19.

Rozdział 75404:

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”, Plan: 48 000,00; Wpływy: 28 933,87;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”, Plan: 125 000,00; Wpływy: 120 150,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 7 000,00; Wpływy: 13 127,23;

Paragraf 0640 – „ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 1 049,85;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 36 000,00; Wpływy: 71 658,51;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 70 000,00; Wpływy: 80 598,27.

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”, Plan: 127 000,00; Wpływy: 136 245,57;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; „ Plan: 120 000,00; Wpływy: 212 994,15;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 168,29;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 22 000,00; Wpływy: 18 680,18;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, Plan: 27 000,00; Wpływy: 51 624,64;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 14 000,00; Wpływy: 9 686,79;

Razem rozdział 75404 – Plan: 598 000,00; Wpływy: 744 917,35.

Rozdział 75405:

Paragraf 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, Plan: 1 000,00; Wpływy: 1 435,44;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, Plan: 8 000,00; Wpływy: 3 832,37;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” Plan: 2 000,00; Wpływy: 2 751,80;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”, Plan: 384 000,00; Wpływy: 278 704,83;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”, Plan: 28 000,00; Wpływy: 27 323,44;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, Plan: 16 000,00; Wpływy: 5 680,61;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”, Plan: 20 000,00; Wpływy: 15 567,50;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, Plan: 60 000,00; Wpływy: 62 049,85

Paragraf 0950    "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", Plan: 165 000,00, Wpływy: 181 361,05;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”, Plan: 54 000,00; Wpływy: 48 757,04;

Razem rozdział 75405 – Plan: 738 000,00; Wpływy: 627 463,93.

Ogółem Rozdział 75401, 75404 i 75405 - Plan: 1 336 000,00; Wpływy: 1 375 872,47.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.02.2020
Data publikacji : 18.02.2020
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry