Dochody budżetowe 2018 - Ciężary publiczne - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Dochody budżetowe 2018

Plan dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na 2019 rok według ustawy budżetowej

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”: 48 000,00;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”: 125 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”: 7 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”: 1 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: 36 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: 70 000,00

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”: 127 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”: 120 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”: 1 000,00;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: 22 000,00;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 27 000,00;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: 14 000,00;

Razem rozdział 75404: 598 000,00.

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

Paragraf 0570 – „Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”: 0,00;

Paragraf 0580 – „Wpływy grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”: 1 000,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”: 8 000,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”: 2 000,00;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: 384 000,00;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: 28 000,00;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”: 16 000,00;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”: 20 000,00;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: 60 000,00;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 165 000,00;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: 54 000,00;

Razem rozdział 75405: 738 000,00.

Realizacja dochodów budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na 31 grudnia 2018 roku

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Paragraf 0590 – „Wpływy z opłat za koncesje i licencje”: 36 231,36;

Paragraf 0610 – „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”: 96 910,00;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”: 24 796,00;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”: 224,55;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: 43 193,20;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: 70 850,39;

Paragraf 0830 – „Wpływy z usług”: 109 680,46;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”: 178 985,03;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”: 2 533,46;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: 40 495,40;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 52 051,73;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: 15 259,89;

Razem rozdział 75404: 671 211,47.

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

Paragraf 0570 – „Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”: 0,00;

Paragraf 0580 – „Wpływy grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”: 1 743,28;

Paragraf 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”: 14 894,15;

Paragraf 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”: 2 675,32;

Paragraf 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: 361 506,77;

Paragraf 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: 27 796,09;

Paragraf 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”: 45 027,50;

Paragraf 0920 – „Pozostałe odsetki”: 20 929,84;

Paragraf 0940 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: 52 828,73;

Paragraf 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 202 123,92;

Paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: 59 110,44;

Razem rozdział 75405: 788 636,04.

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2020
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry