Informacja o umorzeniach - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o umorzeniach

Informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W IV kwartale 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 50 (pięćdziesiąt) decyzji umarzających, na kwotę 59.800,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 04/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.).

Metryczka

Data publikacji 27.07.2017
Data modyfikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek
do góry