Budżet 2018 - Budżet KWP - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2018

Budżet KWP w Lublinie

 

Wykonanie wydatków budżetowych KWP w Lublinie na 30 czerwca 2018 r.

 

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON

40 483 048,31

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 157 412,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 348,31

Wynagrodzenia bezosobowe

9 970,62

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

2 562 944,84

Wydatki rzeczowe

4 625 980,31

Wydatki majątkowe

- w tym budżet środków europejskich

2 709 563,73

1 456 000,00

Razem rozdział 75404

51 552 268,89

 

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON

141 588 438,88

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

5 522 776,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 570,03

Wynagrodzenia bezosobowe

137 464,19

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

13 131 549,32

Wydatki rzeczowe

14 986 253,45

Wydatki majątkowe

- w tym budżet środków europejskich

9 121 205,13

2 632 066,87

Razem rozdział 75405

184 493 257,31

 

Informacja o umorzeniach

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W II kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 9 (dziewięć) decyzji umarzających, na kwotę 14.315,20 zł (czternaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 20/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1,    art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.).

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.07.2018
Data modyfikacji 23.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydz. Finansów KWP w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
kom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Krzysztof Martirosjan

Nawigacja

do góry