Budżet 2017 - Budżet KWP - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2017

Wykonanie wydatków budżetowych KWP w Lublinie na 30 września 2017 r.

 

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON

59 090 435,25

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

2 114 473,82

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 434,07

Wynagrodzenia bezosobowe

19 072,44

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

4 370 162,94

Wydatki rzeczowe

- w tym środki unijne

8 196 882,20

529 890,96

Wydatki majątkowe

- w tym środki unijne

69 873,77

 57 292,22

Razem rozdział 75404

73 866 334,49

 

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON

203 096 097,60

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

10 879 386,15

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 628,93

Wynagrodzenia bezosobowe

216 096,26

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

16 491 762,55

Wydatki rzeczowe

21 129 746,76

Wydatki majątkowe

1 123 236,61

Razem rozdział 75405

252 939 954,86

 

Informacja o umorzeniach

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W III kwartale 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 17 (siedemnaście) decyzji umarzających, na kwotę 9.070,90 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 70/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  56 ust. 1 pkt 1, art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 t.j., z późn. zm.).

 

Metryczka

Data publikacji 09.05.2017
Data modyfikacji 31.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Andrzej Fijołek

Nawigacja

do góry