Budżet 2022 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2022

Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2022 rok:

Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:

Rozdział – 75401, Plan: 257 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 2 938 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 12 700 000,00;

Razem: 15 902 000,00.

Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 9 198 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 104 665 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 362 076 000,00;

Razem: 475 939 000,00.

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 324 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 46 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 5 135 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 10 263 000,00;

Razem: 15 768 000,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75404, Plan: 1 114 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 3 200 000,00;

Razem: 4 314 000,00

Rozdział – 75401, Plan: 9 779 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 53 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 113 852 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 388 239 000,00;

Razem: 511 923 000,00.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.05.2022
Data publikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
do góry