Budżet 2020 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2020

Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2020 rok:

Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:

Rozdział – 75401, Plan: 118 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 1 478 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 6 340 000,00;

Razem: 7 943 000,00.

Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 7 638 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 0,00;

Rozdział – 75404, Plan: 94 927 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 325 171 000,00;

Razem: 427 736 000,00.

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 357 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 53 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 3 808 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 12 233 000,00;

Razem: 16 451 000,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75401, Plan: 0,00;

Rozdział – 75402, Plan: 0,00;

Rozdział – 75404, Plan: 1 954 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 575 000,00;

Razem: 2 529 000,00

Ogółem budżet:

Rozdział – 75401, Plan: 8 113 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 60 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 102 167 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 344 319 000,00;

Razem: 454 659 000,00.

Plan wydatków budżetu środków europejskich Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2020 rok

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75404, Plan: 0,00;

Rozdział – 75405, Plan: 0,00;

Razem: 0,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75404, Plan: 10 209 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 0,00;

Razem: 10 209 000,00.

Ogółem budżet:

Rozdział – 75404, Plan: 10 209 000,00

Rozdział – 75405, Plan: 0,00;

Razem: 10 209 000,00.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31. 12. 2020 roku

Świadczenia (od paragrafu 302 do paragrafu 307)

Rozdział 75401, Plan: 275 521,00; Wykonanie: 275 519,46;

Rozdział 75402, Plan: 6 245,00; Wykonanie: 6 243,75;

Rozdział 75404, Plan: 2 681 230,00; Wykonanie: 2 681 228,38;

Rozdział 75405, Plan: 13 868 365,00; Wykonanie: 13 868 363,88;

Razem, Plan: 16 831 361,00; Wykonanie: 16 831 355,47.

Wydatki osobowe i pochodne  (od paragrafu 401 do paragrafu 412 oraz  częściowo paragraf 418):

Rozdział 75401, Plan: 8 874 935,00; Wykonanie: 8 874 928,97;

Rozdział 75404, Plan: 107 550 431,00; Wykonanie: 107 550 423,45;

Rozdział 75405, Plan: 367 259 452,00; Wykonanie: 367 259 448,16;

Razem, Plan: 483 684 818,00; Wykonanie: 483 684 800,58.

Wydatki rzeczowe (od paragrafu 414 do paragrafu 478 oraz częściowo paragraf 418):

Rozdział 75401, Plan: 599 125,00; Wykonanie: 599 122,14;

Rozdział 75402, Plan: 25 263,00; Wykonanie: 25 260,58;

Rozdział 75404, Plan: 8 534 454,00; Wykonanie: 8 372 850,59;

Rozdział 75405, Plan: 20 356 267,00; Wykonanie: 20 356 048,01;

Rozdział 75495, Plan: 201 732,00; Wykonanie: 201 730,42;

Razem, Plan: 29 716 841; Wykonanie: 29 555 011,74.

Wydatki majątkowe (paragrafy: 605 i 606):

Rozdział 75295, Plan: 7 880 300,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75404, Plan: 14 344 957,00; Wykonanie: 12 231 520,81;

Rozdział 75405, Plan: 30 455 601,00; Wykonanie: 10 988 077,33;

Rozdział 75495, Plan: 173 724,00; Wykonanie: 173 723,78;

Razem, Plan: 52 854 582,00; Wykonanie: 23 393 321,92.

Ogółem budżet:

Rozdział 75295, Plan: 7 880 300,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75401, Plan: 9 749 581,00; Wykonanie: 9 749 570,57;

Rozdział 75402, Plan: 31 508,00; Wykonanie: 31 504,33;

Rozdział 75404, Plan: 133 111 072,00; Wykonanie: 130 836 023,23;

Rozdział 75405, Plan: 431 939 685,00; Wykonanie: 412 471 937,38;

Rozdział 75495, Plan: 375 456,00; Wykonanie: 375 454,20;

Razem, Plan: 583 087 602,00; Wykonanie: 553 464 489,71.

Plan i wykonanie wydatków budżetu środków europejskich Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31.12.2020 roku

Wydatki rzeczowe (od paragrafu 414 do paragrafu 478, oraz częściowo paragraf 418):

Rozdział 75404, Plan: 3 198 056,00; Wykonanie: 1 871 648,49.

Razem, Plan: 3 198 056,00; Wykonanie: 1 871 648,49.

Wydatki majątkowe (od paragrafu 605 do paragrafu 606):

Rozdział 75404, Plan: 9 401 498,00; Wykonanie: 9 278 417,62;

Razem, Plan: 9 401 498,00; Wykonanie: 9 278 417,62.

Ogółem budżet środków europejskich:

Rozdział 75404, Plan: 12 599 554,00; Wykonanie: 11 150 066,11;

Razem, Plan: 12 599 554,00; Wykonanie: 11 150 066,11.

Metryczka

Data publikacji : 22.04.2020
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry