Budżet 2019 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2019

Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na 2019 rok według ustawy budżetowej

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON: 81 735 000,00;

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń: 1 377 000,00;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 84 000,00;

Wynagrodzenia bezosobowe: 30 000,00;

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 2 770 000,00;

Wydatki rzeczowe: 9 488 000,00;

Wydatki majątkowe: 1 697 000,00;

  • w tym budżet środków europejskich: - 516 000,00;

Razem rozdział 75404: 97 181 000,00.

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie / Powiatowe Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON: 283 599 000,00;

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń: 6 260 000,00;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 97 000,00;

Wynagrodzenia bezosobowe: 280 000,00;

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 11 974 000,00;

Wydatki rzeczowe: 24 650 000,00;

Wydatki majątkowe: 4 539 000,00;

  • -w tym budżet środków europejskich: -15 000,00;

Razem rozdział 75405: 331 399 000,00.

 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31. 12. 2019 roku

Świadczenia (od § 302 do § 307)

Rozdział 75212, Plan: 13 933,00; Wykonanie: 12 797,53;

Rozdział 75295, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75401, Plan: 269 809,00; Wykonanie: 269 808,32;

Rozdział 75402, Plan: 7 935,00; Wykonanie: 7 933,58;

Rozdział 75404, Plan: 2 346 833,00; Wykonanie: 2 346 830,48;

Rozdział 75405, Plan: 11 383 563,00; Wykonanie: 11 383 561,50;

Rozdział 75495, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00

Razem, Plan: 14 022 073,00; Wykonanie: 14 020 931,41.

Wydatki osobowe i pochodne  (od § 401 do § 412 oraz  cz. § 418):

Rozdział 75212, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75295, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75401, Plan: 8 107 869,00; Wykonanie: 8 107 819,05;

Rozdział 75402, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75404, Plan: 93 030 021,00; Wykonanie: 93 025 691,29;

Rozdział 75405, Plan: 326 727 258,00; Wykonanie: 326 723 154,80;

Rozdział 75495, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Razem, Plan: 427 865 148,00; Wykonanie: 427 856 665,14.

Wydatki rzeczowe (od § 414 do § 478 oraz cz. § 418):

Rozdział 75212, Plan: 4 574,00; Wykonanie: 3 598,45;

Rozdział 75295, Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75401, Plan: 1 376 392,00; Wykonanie: 1 376 388,24;

Rozdział 75402, Plan: 84 112,00; Wykonanie: 84 109,90;

Rozdział 75404, Plan: 16 178 704,00; Wykonanie: 15 683 193,19;

Rozdział 75405, Plan: 39 198 803,00; Wykonanie: 39 197 576,73;

Rozdział 75495, Plan: 288 758,00; Wykonanie: 288 757,33;

Razem, Plan: 57 131 343,00; Wykonanie: 56 633 623,84.

Wydatki majątkowe (§§ 605-606):

Rozdział 75212,

Rozdział 75295, Plan: 6 045 900,00; Wykonanie: 6 045 900,00;

Rozdział 75401, Plan: Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75402, Plan: Plan: 0,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75404, Plan: 18 774 845,00; Wykonanie: 18 770 985,53;

Rozdział 75405, Plan: 27 755 685,04; Wykonanie: 27 331 286,13;

Rozdział 75495, Plan: 393 231,00; Wykonanie: 393 231,00;

Razem, Plan: 52 969 661,04; Wykonanie: 52 541 402,66.

Ogółem budżet:

Rozdział 75212, Plan: 18 507,00; Wykonanie: 16 395,98;

Rozdział 75295, Plan: 6 045 900,00; Wykonanie: 6 045 900,00;

Rozdział 75401, Plan: 9 754 070,00; Wykonanie: 9 754 015,61;

Rozdział 75402, Plan: 92 047,00; Wykonanie: 92 043,48;

Rozdział 75404, Plan: 130 330 403,00; 129 826 700,49

Rozdział 75405, Plan: 405 065 309,04; Wykonanie: 404 635 579,16;

Rozdział 75495, Plan: 681 989,00; Wykonanie: 681 988,33;

Razem, Plan: 551 988 225,04; Wykonanie: 551 052 623,05.

Plan i wykonanie wydatków budżetu środków europejskich Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31.12.2019 roku

Wydatki rzeczowe (od § 414 do § 478, oraz cz. § 418):

Rozdział 75404, Plan: 7 581 777,00; Wykonanie: 7 581 776,44.

Rozdział 75405,                

Razem, Plan: 7 581 777,00; Wykonanie: 7 581 776,44.

Wydatki majątkowe (od § 605 do § 606):

Rozdział 75404, Plan: 500 863,00; Wykonanie: 500 862,50;

Rozdział 75405, Plan: 529 768,00; Wykonanie: 529 767,43;

Razem, Plan: 1 030 631,00; Wykonanie: 1 030 629,93.

Ogółem budżet środków europejskich:

Rozdział 75404, Plan: 8 082 640,00; Wykonanie: 8 082 638,94;

Rozdział 75405, Plan: 529 768,00; Wykonanie: 529 767,43;

Razem, Plan: 8 612 408,00; Wykonanie: 8 612 406,37.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.02.2020
Data publikacji : 08.05.2019
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Kamil Karbowniczek Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry