Budżet 2018 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2018

Wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON: 81 840 147,62;

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń: 2 530 499,41;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23 966,20;

Wynagrodzenia bezosobowe: 29 992,81;

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 3 348 380,29;

Wydatki rzeczowe: 10 642 368,26;

Wydatki majątkowe: 21 682 432,56;

  • w tym budżet środków europejskich: -13 483 170,88;

Razem rozdział 75404: 120 097 787,15.

Rozdział 75405 – Komendy Miejskie / Powiatowe Policji

Wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, PFRON: 277 946 508,56;

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń: 12 396 664,48;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35 372,26;

Wynagrodzenia bezosobowe: 288 917,53;

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 16 266 095,42;

Wydatki rzeczowe: 33 373 401,88;

Wydatki majątkowe: 46 004 236,69;

  • w tym budżet środków europejskich: -14 772 637,08;

Razem rozdział 75405: 386 311 196,82.

Metryczka

Data publikacji : 01.02.2019
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. Krzysztof Martirosjan Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot
do góry